Sluiten

Colofon

schoolverschillen.nl is tot stand gekomen vanuit de Onderwijsinspectie. Het volledige rapport is op destaatvanhetonderwijs.nl te bekijken.

© Inspectie van het Onderwijs 2017
Esmee Jonk

Ontwerp & realisatie

Boudewijn van Diepen, Vincent Meertens, Floris Douma

Schoolverschillen

Een van de belangrijkste bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2017 is dat er te grote verschillen tussen scholen zijn. Wat betekent dit voor leerlingen?

 

Verschillen tussen middelbare scholen per land (PISA scores)

In Nederland hebben we de grootste verschillen tussen middelbare scholen

Van alle landen zijn de schoolverschillen in Nederland het grootst. Binnen een school zijn de verschillen in prestaties juist weer klein.

Er zijn grote verschillen in leerlingpopulatie tussen scholen

Scholen in dezelfde straat verschillen soms sterk in leerlingpopulatie. Dit zien we in bijna 10 procent van de buurten.

Er zijn grote verschillen op straat niveau...

Achtergrond van leerlingen van 3 basisscholen in dezelfde straat

Zelfs met dezelfde leerlingpopulatie verschillen resultaten tussen scholen aanzienlijk.

Basisscholen naar percentage gewichtenleerlingen en toetsscore

Basisscholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie verschillen aanzienlijk in toetsscore